خدمات

بزرگ كردن سینه

بزرگ كردن سینه

کاشت پستان چیست؟

کاشت پستان یک پروتز پزشکی است که برای تقویت ، بازسازی یا ایجاد شکل جسمی پستان در داخل پستان قرار می گیرد.


کاشت شور

با یک محلول نمکی استریل مانند آب نمک پر شده است. محلول درون یک پوسته سیلیکونی الاستومر نگه داشته می شود. این ایمپلنت ها را می توان با مقادیر مختلف محلول شور پر کرد. این بر احساس ، استحکام و شکل پستان تأثیر می گذارد.


کاشت پستان سیلیکون

پر از ژل سیلیکون هستند. ژل کمی بیشتر شبیه بافت طبیعی پستان است. در صورت نشت لایه برداری ، ممکن است ژل درون پوسته کاشت باقی بماند ، یا ممکن است وارد جیب کاشت پستان شود. کاشت نشت پر شده با ژل سیلیکون از بین نمی رود.


whatsup instagram facebook youtube linkedin pinterest twitter