خدمات

ترك پوست بدن

ترك پوست بدن

علامت کشش

علائم کشش نوعی زخم است که وقتی پوست ما به سرعت کشیده یا کوچک می شود ، ایجاد می شود. تغییر ناگهانی باعث پارگی کلاژن و الاستین ، که از پوست ما حمایت می کنند ، می شود. با بهبودی پوست ، علائم کششی ممکن است ظاهر شود.


همه این باند های باریک را روی پوست خود ایجاد نمی کنند. به نظر می رسد سطح نوسان هورمون نقش دارد. همچنین اگر افراد خانواده شما دارای علائم کششی باشند ، ممکن است خطر بیشتری داشته باشید.


اگر علائم کششی ایجاد کرده اید ، به احتمال زیاد در این مواقع این کار را می کنید:


• رشد جوانه هایی که در بلوغ اتفاق می افتد


• بارداری


• کاهش سریع وزن یا افزایش وزن


• هنگام رشد سریع عضله ، تمرین وزنه برداری کنید


whatsup instagram facebook youtube linkedin pinterest twitter