خدمات

تکنیک FUE

تکنیک FUE

FUE (استخراج واحد فولیکولی)

تکنیکی است که از پانچ برای ایجاد برش دایره ای کوچک در پوست اطراف یک فولیکول مو یا گروهی از فولیکول ها ، از بین بردن آنها از پوست سر استفاده می شود ، یک سوراخ باز کوچک باقی می ماند.


این روند تا زمانی که جراح فولیکول های کافی برای پوشاندن ناحیه درمان را داشته باشد تکرار می شود. سوراخ ها باعث ایجاد زخم های سفید ریز در سراسر منطقه اهدا کننده می شوند و بسته به مهارت جراح قابل کشف نیست.


whatsup instagram facebook youtube linkedin pinterest twitter