خدمات

زیبایی شناسی عضلات شکمی

زیبایی شناسی عضلات شکمی

زیبایی شناسی عضلات شکمی

این روش که ما آن را شش زیبایی شناسی می نامیم ، یک عمل جراحی پلاستیک است که برای آشکار کردن عضلات شکم انجام می شود. با این عمل جراحی ، برش های الماس که با تلاش های طولانی و پشتیبانی ورزشی بدست می آید ، با جراحی زیبایی یک ساعته به راحتی می توانید دریافت کنید. می توانید نتایج را همزمان مشاهده کنید.


زیبایی شناسی برش باقلوا

برای آشکار کردن عضلات شکمی در شکم ، از قفسه سینه تا ناف که در واقع در هر مرد وجود دارد اما به دلیل وزن و دلایل دیگر قابل رویت نیست ، عمل به اصطلاح شش بسته را اعمال می کنیم. شما 6 عضله شکم بعد از عمل دارید و این عضلات شکمی در آن ناحیه ماندگار هستند. البته نمی توان انتظار داشت که او بتواند برای مدت زمان طولانی در یک زندگی مداوم بدون غذا خوردن و مراقبت از خودش زنده بماند.


whatsup instagram facebook youtube linkedin pinterest twitter