خدمات

زیبایی شناسی گوش

زیبایی شناسی گوش

زیبایی گوش

عمل هایی به نام "اتوپلاستی" به روش های جراحی به منظور بهبود ناهنجاری های گوش است. ناهنجاری های مادرزادی یا آسیب زا در شکل گوش و گوش را می توان با زیبایی شناسی گوش بهبود یافت.


جراحی زیبایی گوش عملی است که باید بطور جامع برای فرد برنامه ریزی شود. بدون در نظر گرفتن سن ، جنس ، ساختار صورت ، گونه ها و ساختار چانه های فرد نمی توان شکل ایده آل گوش ها را تعیین کرد. بنابراین ، لازم است که به تجزیه و تحلیل صورت بپردازیم ، ناهنجاری های موجود در گوش را تشخیص داده و تغییراتی را که قبل از زیبایی شناسی گوش ایجاد شده ، با دقت برنامه ریزی کنیم.اقدامات زیبایی شناسی گوش می تواند زمینه را برای اصلاح مشکل برجسته گوش و ناهنجاری های گوش فراهم کند. علاوه بر این ، مداخلات را می توان در شکل و اندازه گوش ها انجام داد.


whatsup instagram facebook youtube linkedin pinterest twitter