خدمات

كشيدن پوست صورت

كشيدن پوست  صورت

بلند کردن صورت 

Facelift به منظور کاهش چین و چروک روی پوست ناحیه صورت و گردن و همچنین از بین بردن چربی موجود در جهل استفاده می شود. برای بلند کردن صورت و گونه ها به طور کلی ساخته شده است. اگر با سایر کارهای زیبایی شناسی ترکیب شود ، به بیمار جوان تر نگاه می کند. Facelift در بیمارستان تحت نظر متخصص بیهوشی اداره می شود. تقریباً دو و نیم ساعت طول می کشد.


whatsup instagram facebook youtube linkedin pinterest twitter