خدمات

لیپوساکشن

لیپوساکشن

لیپوساکشن

مکش جراحی رسوبات چربی از قسمتهای خاصی از بدن است که شایع ترین آنها شکم ، ، باسن ، ران و زانوها ، چانه ، بازوها ، پشت و است. یک وسیله توخالی به نام کانول در زیر پوست قرار داده شده است تا چربی را از بین ببرد. سپس خلاء فشار قوی به کانال استفاده می شود تا چربی را از بین ببرد.


whatsup instagram facebook youtube linkedin pinterest twitter