خدمات

معده گاسترکتومی

معده گاسترکتومی

معده گاسترکتومی

یک عمل جراحی است که با محدود کردن مصرف مواد غذایی باعث کاهش وزن می شود. با این روش که معمولاً به روش لاپاروسکوپی انجام می شود ، جراح تقریباً 75 درصد معده را برطرف می کند.


در طی این عمل ، قسمت بزرگتر معده به صورت عمودی بریده و خارج می شود و معده جدیدی با حجم 150-200 سی سی شکل می گیرد.


کاهش حجم معده منجر به محدودیت در مصرف مواد غذایی می شود در حالی که احساس پر بودن به دلیل از بین بردن قسمت انتهایی معده (که هورمون گرلین را به عنوان "هورمون گرسنگی" ترشح می کند) از کاهش وزن با کاهش اشتها حمایت می کند.


whatsup instagram facebook youtube linkedin pinterest twitter