خدمات

کاشت دندان

کاشت دندان

ایمپلنت دندان

کاشت دندان جایگزین ریشه های دندان است. ایمپلنت ها پایه ای محکم برای دندانهای جایگزین ثابت (دائمی) یا قابل جابجایی ایجاد می کنند که برای مطابقت با دندانهای طبیعی شما ساخته شده اند.


مزایای کاشت دندان چیست؟


برای کاشت دندان مزایای بسیاری وجود دارد ، از جمله:


ظاهر بهبود یافته:


کاشت دندان مانند دندانهای شما به نظر می رسد و احساس می شوند. و از آنجا که برای فیوز کردن استخوان طراحی شده اند ، دائمی می شوند.


گفتار بهبود یافته:


با داشتن پروتزهای ضعیف ، دندان ها می توانند درون دهان بکشند و باعث شود شما سخنانتان را مسخره یا لجن کنید. کاشت دندان به شما امکان می دهد بدون نگرانی از لغزش دندان صحبت کنید.


خوردن آسان تر:

کشیدن دندان می تواند جویدن را مشکل کند. کاشت دندان مانند دندانهای شما عمل می کند ، به شما امکان می دهد غذاهای مورد علاقه خود را با اطمینان و بدون درد بخورید.


whatsup instagram facebook youtube linkedin pinterest twitter